Комунальний заклад освіти "Навчально-виховний комплекс №103" Дніпровської міської ради

 

Стратегія впровадження гендерної рівності

План заходів

КЗО №НВК № 103№ДМР

з реалізації Стратегії  впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року

на 2023 – 2024 роки

 

Найменування заходу

Термін виконання

Категорія залучених

Відповідальні виконавці

 • Стратегічна ціль 1: комплексне впровадження принципів, політики і заходів щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, поваги до людської гідності та недискримінації у нормативно-правових документах у сфері освіти як одне з ключових питань фундаментальних прав і пріоритетів у контексті євроінтеграції.

 

1

Вивчення та аналіз нормативно-правових документів з питань профілактики гендерно – обумовленого насильства, виховання гендерної культури та гендерної рівності в системі освіти

2023 рік

Адміністраці закладу

Адміністраці закладу

2

Використання в діловодстві допустимих сучасними нормами української мови форм жіночого роду поряд із чоловічими відповідниками для позначення осіб різної

статі

постійно

Адміністрація закладу

Педагогічний колектив

Адміністрація закладу

Педагогічний колектив

3

Сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, заохочення їх до проходження курсів для володіння базовою інформацією, пов’язаною з питаннями рівності жінок і чоловіків, а також отримання знань законодавчих актів з питань забезпечення рівності громадян жіночої та чоловічої статей

постійно

Адміністрація закладу

Адміністрація закладу

 • Стратегічна ціль 2: Посилення ролі закладів освіти у координації дій суб’єктів реалізації державної політики щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері освіти, запобігання та протидії насильству і дискримінації та вдосконалення освітнього процесу на засадах рівності прав та можливостей жінок і чоловіків, поваги до людської гідності, недискримінації, інклюзивності та протидії насильству, зокрема за ознакою статі.

 

1

Посилення роботи у напрямку психологічної просвіти та підвищення психологічної компетентності всіх учасників освітнього процесу з питань профілактики гендерно – обумовленого насильства, виховання гендерної культури та гендерної рівності в системі освіти

2023 рік

Адміністрація закладу

Педагогічний колектив

Адміністрація закладу

Педагогічний колектив

2

Створення безбар’єрного,інклюзивного середовища,дружнього до сімей з дітьми

та маломобільних груп населення:

Відкриття класів з інклюзивною формою навчання ( за потребою)

2023 – 2024 роки.

Здобувачі освіти

Адміністрація закладу

3

Проведення інформаційно – роз’яснювальної роботи щодо формування  в учасників освітнього процесу культури  недискримінаційної, ненасильницької, безконфліктної  комунікації:

 • Відеолекторій «Протидія насильству за ознакою статі
 •  Інформ – дайджест «Історія успіху жінок на війні», «Рівні права та можливості жінок та чоловіків»

 

 

 

 

 

Квітень 2023року

 

2023 – 2024 роки

 

 

 

 

 

Здобувачі освіти 7-11 класів

Здобувачі освіти 2-11 класів

Адміністрація закладу

 

 

 

 

Класні керівники

 

Класні керівники

4

Використання інноваційних педагогічних

технологій, форм та методів навчання /виховання, що сприяють створенню та

підтримці у навчанні/ вихованні атмосфери

взаємоповаги, взаємодії, колегіальності та

інклюзивності, унеможливлюють дискримінаційне (несправедливе, упереджене)

ставлення один до одного всіх суб’єктів освітнього процесу:

 • Фоточелендж «У війни не жіноче обличчя…»
 • Година спілкування «Подолання гендерних стереотипів і формування гендерної культури»
 • Челендж « Подвиг не знає статі»
 • Диспут «Людська гідність як конституційна цінність»
 • Інтерактивна дискусія «Людська гідність і гендерна рівність у світоглядній  культурі українців»

 

2023 – 2024 роки

 

 

 

 

 

 

 

Травень 2023

 

Вересень 2023 р

 

 

2023 – 2024 роки

2024 р.

Березень 2024 р.

 

Травень 2024 р.

 

Здобувачі освіти

 

 

 

 

 

 

 

Здобувачі освіти

 

Здобувачі освіти  5-11 класів

 

1-11 класи

 8-9 класи

10 – 11 класи

 

Здобувачі освіти, педагоги

 

Класні керівники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класні керівники

 

 

 

 

 

5

Проведення дослідження психолого – соціальних аспектів гендерного виховання учнів у закладі освіти та стану гендерного насильства у молодіжному середовищі

2023 -2024 роки

Здобувачі освіти

Адміністрація закладу

 

6

Проведення уроків гендерної рівності із залученням Соціально – психологічного центру, представників органів державної влади та самоврядування, батьківського комітету, розглядаючи найрізноманітніші питання суспільства:

 • взаємини в сім’ї чи на роботі, між людьми різних націй, культур чи релігій;
 • проблеми ВІЛ- інфікованих чи людей  з обмеженими можливостями;
 • формування здорового способу життя;
 • запобігання наркоманії, алкоголізму, торгівлі людьми;
 • пригнічення та насильства в його різноманітних проявах

2023 -2024 роки

Здобувачі освіти

Педагогічний колектив

7

Формування та розвиток в учнівства уявлення про рівні права та можливості жінок і чоловіків, неповторну індивідуальність кожної особи:

 • Інтеграція гендерних програм у навчальні дисципліни;
 • Лекторій з питань правового забезпечення гендерної рівності в Україні
 • Лекція – презентація «Жінки,  народжені Україною»

 

2023 -2024 роки

Педагогічний колектив

Здобувачі освіти

Педагогічний колектив

8

Проведення заходів для лідерів учнівського самоврядування з обговоренням питань гендерної рівності ( за окремим планом)

2023 -2024 роки

Здобувачі освіти

Педагог - організатор

9

Здійснення планування виховної роботи в закладі освіти з урахуванням принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

2023 -2024 роки

Класні керівники

Заступник директора з навчально- виховної роботи

10

Сприяння участі членів родини здобувачів і здобувачок освіти у просвітницьких заходах  щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків  ( привернення уваги до нав’язування  стереотипів за ознакою статі через інформаційне оточення, дитячу літературу, марковані за ознакою статі  іграшки та одяг):

 • Батьківський всеобуч «Популяризація  моделей соціальної поведінки, що передбачають рівний розподіл сімейних  та побутових обов’язків»

2023 -2024 роки

Педагогічний колектив

Батьківський комітет

Педагогічний колектив

Батьківський комітет

11

 Недискримінаційна комунікація у взаємодії учасниць і учасників освітнього процесу:

 • Батьківський лекторій «Комунікація між батьками та вчителями, як  фактор для успішності дитини»

 

2023 -2024 роки

Педагогічний колектив

Батьківський комітет

Педагогічний колектив

Батьківський комітет

12

Проведення інформаційно – консультаційних  зустрічей, вебінарів щодо професійної орієнтації ( допомоги у виборі освіти, професії)

2023 -2024 роки

Здобувачі освіти 8 -11 класів

Заступник директора з навчально- виховної роботи

Класні керівники

13

Розміщення на веб- сайті закладу освіти інформації щодо реалізації  Стратегії впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року

2023 -2024 роки

Секретар

Секретар