Комунальний заклад освіти "Навчально-виховний комплекс №103" Дніпровської міської ради

 

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Комунального закладу освіти

 «Навчально-виховний комплекс № 103

 «школа І-ІІІ ступенів – дошкільний

навчальний заклад (ясла-садок)»

Дніпровської міської ради

на 2023-2024 навчальний рік

 

                                                                            ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до Робочого навчального плану 

Комунального закладу освіти

 «Навчально-виховний комплекс № 103 «школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)»

Дніпровської міської ради

на 2023-2024 н.р.

 

  1. Тип навчального закладу

школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)

  1. Структура закладу

Освітній рівень

Кількість класів

Орієнтовна

чисельність учнів

І ступінь

(1-4 класи)

4

116

ІІ ступінь

(5-9 класи)

6

171

ІІІ ступінь

(11 клас)

1

27

Усього

11

314

 

3. Типові навчальні плани, за якими розроблено робочий навчальний план закладу:

- для 1 класу – за освітньою програмою «Освіта. Діти. Майбутнє». Програму створено відповідно до інноваційного освітнього проєкту за темою «Створення моделі адаптивного інформаційно-освітнього середовища початкової школи», який реалізується згідно з наказом Міністерства освіти і науки України «Про реалізацію інноваційного освітнього проєкту за темою «Створення моделі адаптивного інформаційно–освітнього середовища початкової школи» на січень 2022 – грудень 2027 років» від 16 березня 2022 року №245 (зі змінами).

- для 2 класу - за  Типовою освітньою програмою початкової школи з українською мовою навчання, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 р. № 1273 (авторського колективу під керівництвом О. Я. Савченко).

- для 3-4 класів - за  Типовою освітньою програмою початкової школи з українською мовою навчання, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 р. № 1272 (авторського колективу під керівництвом О. Я. Савченко).

- для 5-6 класів – за Типовою освітньою програмою для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки  України від 19.02.2021 р. № 235 (додаток 3, українська мова навчання).

- для 7-9 класів - за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки  України від 20.04.2018 р. № 405 (таблиця 1, українська мова навчання).

- для 11 класу - за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки  України від 20.04.2018 р. № 408 (таблиця 2, філологічний напрямок).

          4. Особливості організації навчально-виховного процесу.

         Учні 11 класу навчаються за профілем української філології (профільні предмети – українська мова та українська література). Організовано інклюзивні класи на базі 1,2 4, 6, 7 та 9-А класу для дітей з особливими освітніми потребами

 

          4.1. Структура 2023-2024 навчального року

          2023-2024 навчальний рік розпочинається у День знань01 вересня 2023 р.

          Навчальні заняття закінчуються святом Останнього дзвоника30 травня 2024 року.

 

           І семестр01.09. – 22.12.2023 р.

           ІІ семестр08.01. – 30.05.2024 р.

  • Осінні канікули:      30.10.2023 – 05.11.2023
  • Зимові канікули:      23.12.2023 – 07.01.2024
  • Весняні канікули:    25.03.2024 – 31.03.2024

           4.2. Організація навчально-виховного процесу протягом дня

 

 Розклад дзвінків

Уроки

Тривалість уроку

 

Тривалість перерви,

хвилин

1 клас

1 урок

08.00 – 08.35

15 хв.

2 урок

08.50 – 09.25

15 хв.

3 урок

09.40 – 10.15

15 хв.

4 урок

10.30 – 11.05

10 хв.

5 урок

11.15 – 11.50

 

2-4 класи

1 урок

08.00 – 08.40

15 хв.

2 урок

08.55 – 09.35

15 хв.

3 урок

09.50 – 10.30

10 хв.

4 урок

10.40 – 11.20

15 хв.

5 урок

11.30 – 12.10

20 хв.

6 урок

12.20 – 13.00

 

5-11 класи

1 урок

08.00 – 08.45

10 хв.

2 урок

08.55 – 09.40

15 хв.

3 урок

09.55 – 10.40

15 хв.

4 урок

10.55 – 11.40

10 хв.

5 урок

11.55 – 12.40

10 хв.

6 урок

12.50 – 13.35

10 хв.

7 урок

13.45 – 14.30

10 хв.

8 урок

14.40 – 15.25

 

 

 

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти

 «Навчально-виховний комплекс № 103 «школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)» Дніпровської міської ради

на 2023-2024 навчальний рік

І ступінь

 

1 кл. - за освітньою програмою «Освіта. Діти. Майбутнє». Програму створено відповідно до інноваційного освітнього проєкту за темою «Створення моделі адаптивного інформаційно-освітнього середовища початкової школи», який реалізується згідно з наказом Міністерства освіти і науки України «Про реалізацію інноваційного освітнього проєкту за темою «Створення моделі адаптивного інформаційно–освітнього середовища початкової школи» на січень 2022 – грудень 2027 років» від 16 березня 2022 року №245 (зі змінами).

 

Назва освітньої галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

 

1 клас

Мовно-літературна,  у тому числі:

 

 

Українська мова і література

Українська мова та літературне читання

5

Іншомовна

Англійська мова

2

Математична

Математика

4

Мовно-літературна(2год),громадянська й історична(0,5год), соціальна та здоров’язбережувальна(0,5год)

Я і світ. Дидактичні ігри

4

Природнича(1год),

громадянська й історична90,5год), cоціальна та  здоров’язбережувальна  (0,5год)

Довкілля і Я

2

Технологічна

Дизайн і технології

1

Мистецька

Мистецтво

1

Фізкультурна*

Фізична  культура

3

Усього

 

19+3

Варіативний складник

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

Я і світ. Дидактичні ігри

1

Гранично допустиме тижневе/ річне навчальне навантаження учня

 

20

Усього

 

20+3

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти

 «Навчально-виховний комплекс № 103 «школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)» Дніпровської міської ради

на 2023-2024 навчальний рік

І ступінь

 

2 кл. – за Типовою освітньою програмою початкової школи з українською мовою навчання для закладів загальної середньої освіти, розробленою під керівництвом О.Я. Савченко, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України 08 жовтня 2019 року №1272;

3 кл., 4 кл. – за Типовою освітньою програмою початкової школи з українською мовою навчання для закладів загальної середньої освіти, розробленою під керівництвом О.Я. Савченко, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України 08 жовтня 2019 року №1273;

Назва освітньої галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

 

2 клас

3 клас

4 клас

Інваріантний складник

Мовно-літературна,  у тому числі:

 

 

 

 

Українська мова і література

Українська мова

7

7

7

Іншомовна

Англійська мова

3

3

3

Математична

Математика

4

5

5

Я досліджую світ (природнича,

громадянська й історична, cоціальна, здоров’язбережувальна галузі)

Я досліджую світ

2

2

2

Природознавство

1

1

1

Технологічна

Дизайн і технології

1

1

1

Інформатика

1

1

1

Мистецька

Музика

1

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

Фізкультурна*

Фізична  культура

3

3

3

Усього

 

21+3

22+3

22+3

Варіативний складник

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

Індивідуальні консультації

1

1

1

Гранично допустиме тижневе/ річне навчальне навантаження учня

 

22

23

23

Усього

 

22+3

23+3

23+3

           

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти

«Навчально-виховний комплекс № 103 «школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)» Дніпровської міської ради

на 2023 - 2024 навчальний рік

ІІ ступінь

 

5 кл., 6 кл. – за Типовою освітньою програмою для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти, затвердженої наказом МОН України від  19.02.2021 р. № 235 (додаток 3, українська мова навчання)

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

5 клас

6 клас

Мовно-літературна

Українська мова

4

4

Українська література

2

2

Іноземна мова (англійська)

3,5

3,5

Зарубіжна література

1,5

1,5

Математична

Математика

5

5

Природнича

Пізнаємо природу

2

2

Соціальна і здоров’язбережувальна

Здоров’я, безпека та добробут

1

1

Культура добросусідства

0,5

0,5

Громадянська та історична

Вступ до історії України та громадянської освіти

1

1

 

географія

 

2

Інформатична

Інформатика

1,5

1,5

Технологічна

Технології

2

2

Мистецька

Музичне мистецтво

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

Фізична культура

Фізична культура

3

3

Разом

26+3

29+3

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

2

2

Факультативи

Я, моє здоров’я – моє життя (35 год.)

1

1

Індивідуальні заняття

Образотворче мистецтво (17 год.)

0,5

0,5

Українська мова

0,5

0,5

Гранично допустиме навчальне навантаження

28

31

Всього

28+3

31+3

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти

«Навчально-виховний комплекс № 103 «школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)» Дніпровської міської ради

на 2023 - 2024 навчальний рік

ІІ ступінь

 

7, 8, 9-А, 9-Б кл. – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженої наказом МОН України від  20.04.2018 р. № 405 (таблиця 1, українська мова навчання)

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

7

8

9-А

9-Б

Мови і літератури

Українська мова

2,5

2

2

2

Українська література

2

2

2

2

Іноземна мова (англійська)

3

3

3

3

Зарубіжна література

2

2

2

2

Суспільствознавство

Історія України

1

1,5

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

1

1

Основи правознавства

-

-

1

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

-

-

-

Образотворче мистецтво

1

-

-

-

Мистецтво

-

1

1

1

Математика

Математика

-

-

-

-

Алгебра

2

2

2

2

Геометрія

2

2

2

2

Природознавство

Природознавство

-

-

-

-

Біологія

2

2

2

2

Географія

2

2

1,5

1,5

Фізика

2

2

3

3

Хімія

1,5

2

2

2

Технології

Трудове навчання

1

1

1

1

Інформатика

1

2

2

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

3

Разом

28+3

28,5+3

30+3

30+3

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

2,5

3

3

3

Факультативи

Я, моє здоров’я – моє життя (35 год.)

1

1

-

-

Креслення (35 год.)

-

1

1

1

Індивідуальні заняття

Образотворче мистецтво (17 год.)

0,5

-

-

-

Правознавство

-

-

1

1

Українська мова

1

1

1

1

Гранично допустиме навчальне навантаження

32

33

33

33

Всього

33,5

34,5

36

36

 

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу освіти

 «Навчально-виховний комплекс № 103 «школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)» Дніпровської міської ради

на 2023-2024 навчальний рік

ІІІ ступінь

11 кл. (українська філологія) – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженою наказом МОН від 20.04.2018р № 408 (таблиця 2, профіль української філології)

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

11 клас

Базові предмети

26

Українська мова

2+2

Українська література

2+2

Іноземна мова (англійська)

2

Зарубіжна література

1

Історія України

1,5

Всесвітня історія

1

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

3

Біологія і екологія

2

Географія

1

Фізика і астрономія

4

Хімія

2

Фізична культура

3

Захист України

1,5

Вибірково-обовязкові предмети

3

Інформатика

1,5

Мистецтво

1,5

Разом

26+3+4

Додаткові години на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття)

9(5)

Факультативи

Розв’язування алгебраїчних рівнянь та їх систем (35 год.)

1

Креслення (35 год.)

1

Захист України

0,5

Індивідуальні заняття

Українська мова

0,5

Історія України

1

Англійська мова

1

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня

33

Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

38