ВУЗ ШАГ

КЗО "Навчально-виховний комплекс №103" ДМР

   

Річний звіт директора про діяльність закладу освіти

 

Протокол № 4

загальних зборів педагогічного колективу, батьківської громадськості

КЗО «НВК № 103» ДМР

від 06.06.2017 р.

 

Присутні: 45

Педпрацівники: 24

Члени батьківських комітетів класів: 10

Депутати  місцевих  рад  2

 

Порядок денний

 1. Вибори голови та секретаря зборів.
 2. Вибори лічильної комісії для проведення таємного голосування.
 3. Звіт в.о. директора КЗО « НВК № 103» ДМР  Виблої І.В. про підсумки роботи у 2016-2017 н.р.

 

 1. Слухали: Жакуліну В.Б., вчителя зарубіжної літератури, яка запропонувала обрати головою зборів Гринь Г.Б., голову ради школи; секретарем зборів обрати Масюк М.М., вчителя української мови.

Ухвалили: обрати головою зборів Гринь Г.Б.

                                секретарем зборів – Масюк М.М.

 1. Слухали: Горячеву Ю.В., вчителя початкових класів, яка запропонувала для проведення таємного голосування обрати лічильну комісію з трьох осіб у складі:
 1. Єрмакова Ю.А. – заступник директора
 2. Яковенко М.І.. – член батьківського комітету 9-го класу.
 3. Дворядкіна І.В. – член батьківського комітету 6-го класу.

Ухвалили: обрати лічильну комісію для проведення таємного голосування у складі:

 1. Єрмакова Ю.А.
 2. Дворядкіна І.В.
 3. Яковенко М.В.
 1. Слухали: звіт Виблої І.В., в.о. директора комунального закладу освіти «Навчально-виховний  комплекс № 103» Дніпропетровської міської ради про підсумки роботи школи у 2016-2017н.р.

У звіті були висвітлені такі питання:

 • реалізація сучасних вимог до організації навчання та виховання учнів, реалізація змісту освіти (допрофільне, профільне навчання);
 • участі учнів в предметних олімпіадах, різноманітних конкурсах;
 • спільна робота з батьківською громадськістю щодо залучення додаткових коштів;
 • організація харчування;
 • дотримання санітарно-гігієнічних норм та безпеки життєдіяльності;
 • профілактика правопорушень.
 1. Слухали: Єрмакову Ю.А., голову лічильної комісії, про підсумки таємного голосування, яка повідомила, що таємним голосуванням робота в.о. директора Виблої І.В. визнана задовільною.

За – 45

Проти – 0

Утримались – 0

Ухвалили: роботу в.о. директора КЗО» НВК № 103» ДМР Виблої І.В. визнати задовільною.

 

Голова зборів                                                   Г.Б.Гринь

 

Секретар                                                           М.М.Масюк