Комунальний заклад освіти "Навчально-виховний комплекс №103" Дніпровської міської ради

 

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти


                                    

Відомості про приміщення та матеріальну базу

Назва показника

рядка

Усього

Назва показника

рядка

Усього

А

Б

1

А

Б

1

Загальна площа всіх приміщень (кв. м)

01

7200

Фізкультурна зала

 

31

1

з них здано в оренду (кв. м)

02

0

Крім того, площа орендованих приміщень (кв. м)

03

0

Басейн

32

0

З рядків 01 та 03 – кількість класних кімнат (включаючи навчальні кабінети і лабораторії)

04

19

Навчально-дослідна ділянка (арів)

33

0

Підсобне господарство

34

3231

0

Їх площа (кв. м)

05

1260

Опалення (1 – центральне або власна котельня,

   

КІЛЬКІСТЬ НАВЧАЛЬНИХ КАБІНЕТІВ

   

2 – пічне)

35

1

Математики

06

1

Водогін

36

1

Фізики

07

1

у тому числі з гарячою водою

37

1

Хімії

08

1

Каналізація

38

1

Географії

09

1

Їдальня або буфет з гарячим харчуванням

39

1

Біології

10

1

число посадкових місць у їдальні або буфеті

40

100

Української мови і літератури

11

2

у тому числі у пристосованих приміщеннях

41

0

Інших мов і літератур національних меншин

12

1

Кількість поверхів в основній будівлі закладу

42

3

Іноземної мови

13

2

До якого поверху є безперешкодний доступ

   

Усіх кабінетів з лінгафонним обладнанням

14

0

дітей-інвалідів

43

1

Основ інформатики й обчислювальної  техніки

15

1

Кількість окремих будівель (уключаючи майстерні

   

 

у

НИХ:

встановлено комп’ютерних класів

16

1

та пришкільний інтернат), де навчаються учні

44

1

ОБЛАДНАНО РОБОЧИХ МІСЦЬ З КОМП’ЮТЕРОМ

17

17

з них:

   

У ТОМУ ЧИСЛІ НА ЯКИХ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ

ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА З ВІДКРИТИМ КОДОМ

   

потребують капітального ремонту

45

0

18

15

перебувають в аварійному стані

46

0

КІЛЬКІСТЬ КОМП’ЮТЕРІВ У ЗАКЛАДІ, УСЬОГО

19

34

Чисельність учнів, які проживають на відстані

   

З

НИХ:

ПІДКЛЮЧЕНО ДО IНТЕРНЕТУ

20

21

більше 3 км від закладу і потребують підвезення

47

0

НЕ ПРАЦЮЮТЬ

21

1

у тому числі:

   

ТЕРМІН ПРИДБАННЯ СТАНОВИТЬ ПОНАД 5 РОКІВ

22

8

учнів, для яких організовано підвезення

48

0

ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В УПРАВЛІНСЬКО-ГОСПОДАРСЬКІЙ

ДІЯЛЬНОСТІ

23

3

з них за програмою “Шкільний автобус”

49

0

учнів, які проживають у пришкільному інтернаті

50

0

У ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ВЕДЕННЯ БІБЛІОТЕЧНОГО ФОНДУ

24

0

     

КРІМ

ТОГО,

КІЛЬКІСТЬ

ПОРТАТИВНИХ КОМП’ЮТЕРІВ, НОУТБУКІВ, НЕТБУКІВ

25

7

Бібліотечний  фонд

   

ПЛАНШЕТІВ

26

0

Кількість книг, брошур, журналів (примірників)

51

9567

ПІДКЛЮЧЕНИХ ДО IНТЕРНЕТУ  (З РЯДКІВ 25 І 26)

27

7

у тому числі підручників, усього

52

7006

ІНТЕРАКТИВНИХ КОМПЛЕКСІВ

28

1

з них для:   1-4 класів

53

1969

КІЛЬКІСТЬ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ,

   

5-9 класів

54

3706

ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

29

5

10-11 (12) класів

55

1331

Кількість майстерень

30

4