Комунальний заклад освіти "Навчально-виховний комплекс №103" Дніпровської міської ради

 

Доступ до публічної інформації

          ДОСТУП  ДО  ПУБЛІЧНОЇ   ІНФОРМАЦІЇ 

            Комунальний заклад  освіти « Навчально-виховний комплекс №103 школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад(ясла-садок)» Дніпровської  міської  ради  надає публічну інформацію керуючись Законом України « Про доступ до публічної інформації» та Указом Президента України « Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації.

        Надання публічної інформації   КЗО «НВК №103»  здійснює у відповідь на інформаційний запит.

       Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб’єктів  владних повноважень.

    Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

1) ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію:

форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

-         Від фізичної особи (зразок);

Форма письмового запиту на інформацію

(для фізичних осіб)

 

КЗО  «НВК №103»ДМР

____________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові запитувача інформації)

який(яка) мешкає за адресою:

___________________________

___________________________

тел.: _________; е-mail:_________

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

 

Відповідно до статті 34 Конституції України та Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати:

 

(Вид, назва, реквізити чи короткий зміст документа, щодо якого

зроблено запит)___________________________________________

_________________________________________________________

 

Відповідь на запит на інформацію прошу надсилати за адресою:

_______________________________________________________

_________________________________________________________________

 

 

Ознайомлений(а) з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більше 10 сторінок. ___________

                                                                                     (підпис)    

______________ 20__ року                         _________                             ________________

       (дата)                                                                        (підпис)                                                    (ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 


-         Від юридичної особи (зразок);

Форма письмового запиту на інформацію

(для юридичних осіб)

 

КЗО  «НВК №103»ДМР

 

 (назва юридичної особи)

____________________________

___________________________

(місцезнаходження)

___________________________

тел.: _________; е-mail:________

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

 

Відповідно до статті 34 Конституції України та Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати:

 

(Вид, назва, реквізити чи короткий зміст документа, щодо якого

зроблено запит)___________________________________________

_________________________________________________________

 

Відповідь на запит на інформацію прошу надсилати за адресою:

_______________________________________________________

_________________________________________________________________

 

 

                                                                                     (підпис)    

______________ 20__ року                         _________                             ________________

       (дата)                                                                        (підпис)                                                    (ініціали та прізвище)

 

 

-         Від об’єднань громадян (зразок);

Форма письмового запиту на інформацію

(для об’єднання громадян)

 

КЗО  «НВК №103»ДМР

 

______________________________

                                                                                                             (назва об’єднання громадян)

____________________________

___________________________

(місцезнаходження)

___________________________

тел.: _________; е-mail:________

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

 

Відповідно до статті 34 Конституції України та Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати:

 

(Вид, назва, реквізити чи короткий зміст документа, щодо якого

зроблено запит)___________________________________________

_________________________________________________________

 

Відповідь на запит на інформацію прошу надсилати за адресою:

_______________________________________________________

_________________________________________________________________

 

 

______________ 20__ року                    _________                    ________________

       (дата)                                                                      (підпис)                                                  (ініціали та прізвище)

 

 

 

-         форма для подання інформаційного запиту у електронному виді (зразок).

Форма електронного запиту на інформацію

 

 

 

Прізвище фізичної особи / найменування

юридичної особи, об’єднання громадян                                            

 

 

 

Ім’я / відомості про юридичну                     особу                                                                  

 

 

 

По батькові / керівництво, код ЄДРПОУ

                                                     

 

 

Номер телефону                                                                                      

 

Поштова адреса           вулиця, проспект    ______________________________

                                      будинок, корпус     ______________________________

                                       квартира                  ______________________________

                                       населений пункт     ______________________________

                                       область                    ______________________________

                                       район                       ______________________________

                                       індекс                      ______________________________

 

 

Вид, назва, реквізити чи короткий зміст документа, щодо якого зроблено запит

 

Зміст запиту                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідь на запит на інформацію прошу надіслати на електронну адресу

 

 

 

Поштова адреса  навчального закладу  для подання інформаційного запиту:

м. Дніпро, вул. Доблесна,164 ,49053  відповідальній особі з питань запитів на інформацію (на конверті вказувати Публічна інформація);

телефон: (067) 390-29-19;

електронна пошта: [email protected]

font-size:14.0pt;font-family: